Vindkraften är här för att stanna det är en förnybar kraftkälla som är miljövänlig. I Skellefteå strävar man efter att ha en hundraprocentig energi som har producerats från förnybara energikällor.

När ett vindkraftverk installeras runt om på markerna i kommunen, är det största målet att se till att de inte stör djur, natur och människorna som bor runt omkring vindkraftverket. Därför kan man hitta vindkraftverk på ställen som inte har några bofasta människor.

Det finns ett samarbete mellan kommunen och externa aktörer som gör att det ska blir så bra som möjligt runt stället där ett vindkraftverk placeras. Dessutom tas eventuella problem upp som har påvisats, och därefter hittas lösningar som är tillfredsställande.

En stor fördel både för kostnaderna men också för miljön är när det används vindkraft för att tillverka energi. Då tillkommer inga kostnader för att ta fram den så kallade råvaran. Vinden är en oändlig resurs som naturligt kommer till vindkraftverken. När det gäller kärn-, olje- eller kolkraftverk tillkommer en massa kostnader men dessutom påverkas miljön genom otrevliga och miljöfarliga utsläpp.

Detta gör slutgiltigt att vindkraftverk är mycket mer positivt för kostnaderna och miljön som finns runt om oss. I Skellefteå kommun finn 115 vindkraftverk i vinparken, då placerade på olika platser i kommunen. Till exempel i Storliden som än så länge har 8 vindkraftverk. Annat ställe som också har vindkraftverk är i Solberg där det beräknas 22 vindkraftverk i vindparken.

Jämfört med andra energikällor som till exempel vattenkraft och kärnkraft är vindkraft ett ganska nytt sätt att producera energi på, vilket gör att tekniken förbättras hela tiden. Det kan innebära som ett exempel, att utveckla vindkraftverk som klarar ett kallt klimat. Detta kräver lösningar som är robusta och system som gör att inte verket ska isa igen.

Hittas lösningen på detta kommer även de kallaste platserna på jorden kunna få miljövänlig energi!