Efter att Inlandsisen smälte bort för över 8 000 år sedan, så vandrade djurlivet in via land, vatten och från luften. I Skellefteå finns det många olika djurarter i alla miljöer som finns till buds. Till och med i sådana miljöer som vi människor inte riktigt vill ha dem, i våra hus eller lägenheter.

Alla djur som är vilda finna överallt och i kommunen finns det tusentals olika arter. Vissa märker vi inte av eftersom de är så små. Andra djurarter fångar vårt intresse jättemycket och det skulle bli en katastrof för oss om de skulle försvinna. Alla djurarterna ha en viss uppgift och behövs inför framtiden, för att skog och natur ska förbli vacker och njutbar.

Det första man tänker på när man pratar om vilda djur är först och främst de stora djuren ute i skog och mark, så som björnar, älgar, harar, rävar och så vidare. Men vilda djur är så mycket mer, när det rör sig om ryggradsdjur som däggdjur, fiskar och fåglar, finns det drygt 300 olika arter i Skellefteå.

Därutöver tillkommer de djur som saknar ryggrad, som insekter, spindlar och kräftdjur och då hamnar antalet på flera tusentals arter. Och dessa finns där vi minst anar det. I vatten i kommunen finns det över 40-tal olika fiskarter, bland dessa är det de 12 vanligaste för sportfiskare. Vilda djur som är knutna till vatten som bäver, utter, mink och bisam finns också runt vattendragen.

Något som man kanske inte tänker på, är att det även finns vilda djur inne i våra städer. Naturligtvis finns där insekter och spindlar, råttor och möss. Sedan finns det fåglar av olika de slag, kajor, skator, gråsparvar och duvor, för att bara nämna några. Men det kan faktiskt också dyka upp harar, rådjur och någon gång ibland en älg, med eller utan sin familj, i våra trädgårdar.