Rovfåglar har alltid fascinerat människor genom alla tider, speciellt om man gillar att hålla till i skog och mark. Dessa rovfåglar kan vara allt från den stora havsörnen som har en längd på ca 90 cm och 245 cm mellan sina vingspetsar till den något mindre lilla sparvugglan som är endast 18 cm lång och mäter 36 cm mellan sina vingspetsar.

Den rovfågel som är lättaste att upptäcka ute i skog och mark är fiskgjusen. Den var på väg att dö ut under 1960-talet och 1970-talet på grund av alla gifter som användes ute i naturen, och då är det först och främst DDT man tänker på. Fiskgjusen känns igen genom att den har en ljus undersida och en spräcklig ovansida av svart, brunt och vitt, och känns igen genom att den har en tofs på sitt bakhuvud. Deras vingspann är ca 160 cm brett och den kan väga runt 1,5-2 kg. Denna fågel är en mycket duktig fiskare om den inte får för stora fiskar, förstås.

Andra rovfåglar som också kan ses om man är vaken är de duktiga sorkjägaren, pärlugglan och lappugglan. Det är lättast att få syn på dessa under vintermånaderna när det finns gott om sorkar. Fåglarna använder sig först och främst av sin hörsel vid jakt. Utseendemässigt känns pärlugglan igen på sitt stora huvud med stora gula ögon. Lappugglan är gråspräcklig med ett stort ansikte med stora svarta ringar runt ögonen.

Något som också går att se i Skellefteås natur är den mäktiga havsörnen, som är den största rovfågelarten i Sverige. Vingbredden kan vara upp till 250 cm och den har en vikt på 4-7 kg. En havsörn känns igen på sitt guldfärgade huvud och sin vita stjärt, näbben är dessutom gul och mycket kraftig. Örnen kan bli upp mot 40 år. Vill man se en havsörn är tipset att söka upp en liten bäck som rinner ut i havet, där finns det gott om fisk som havsörnen jagar.

Håll ögonen öppna vid nästa besök ute i skog och mark!