De flesta vet i stora drag egentligen hur vattenkraft fungerar. Vattenkraft har använts i över hundra år i Skellefteå, men betydligt längre världen över. Allt för att bland annat driva kvarnar för att kunna mala utsäde till mjöl samt för att få upp vatten till sina boenden och att vattna med.

Men, utan solen hade inte vattenkraften fungerat. När solen värmer upp vattnet vid ytan i sjöar, hav och andra vattendrag, dunstar vattnet och bildar moln. Därefter tar det vägen tillbaka ner mot jorden till alla hav, sjöar och vattendrag i form av nederbörd. Via åar och älvar fylls vattenverkens vattenmagasin på, som behövs för att kunna produceras energi.

Verket utnyttjar den naturliga fallhöjden och dess flöde som finns i älvarna. Detta kallas för lägesenergi. Lägesenergi kommer till när vattnet förflyttar sig från en högre nivå till en lägre. För att få högre lägesenergi, byggs det dammar som sedan ansluts till vattenverken.

  • Lägesenergin tas till vara genom att vatten får passera en turbin inne i vattenverket. Vattnet strömmar med hög kraft mot ett skovelblad.
  • Skovelbladet i sin tur roterar i en hög hastighet. Bladen skapar rörelseenergi som en generator omvandlar till elektrisk ström.
  • Sista steget blir att elen går från generatorn till en transformator som ser till att strömmen får en högre spänning och därefter kan skickas ut i elnätet till kunderna.

På så vis är vattenkraft en del av ett kretslopp som är naturligt och förnyas hela tiden. Detta gör att användningen av vattenkraft med stor sannolikhet kommer att användas mer i framtiden. Mycket till följd av att det alltid kommer att finnas vatten ute i naturen. Men framför allt för att vattenkraft är miljövänligt.

Att tänka miljövänligt är ett måste för att kunna bevara vår natur så intakt som möjligt för framtida generationer av människor, djur och växter!