Ett vindkraftverk har vinden som en källa för att kunna skapa energi vilket gör att det blir en kraftkälla som aldrig kommer att ta slut. Kraftverket fångar upp den rörelseenergi som finns i vinden för att sedan förvandla den till elektrisk energi.

Vindkraftverk fungerar således endast när det blåser. Sätts ett kraftverk upp på en väldigt blåsig plats är det inga problem att få sin ström. Oftast använder man sig av ett komplement och en annan källa till vindkraftverken, till exempel vattenkraft. De dagar när det inte blåser tillräckligt, använder man vattenkraften istället och vice versa.

Att använda sig av vindkraftverk är perfekt på vintern när det blåser som mest, samtidigt som det krävs mer energi för att värma upp våra hem. Vindkraftverken erbjuder som mest energi när den behövs som mest.

Ett vindkraftverk fungerar som så:

  • Det blåser och vindens rörelseenergi ser till att bladen till turbinen rör på sig.
  • Genom en axel och växellåda förs energi över till en generator.
  • Därefter omvandlar generatorn kraften till elektricitet.
  • Elektriciteten förs från vindkraftverket ut i nätet som går till alla som behöver ström.

Vind och kraft

Vinden och kraften hänger ihop. När ett vindkraftverk fungerar som bäst, omvandlas upp till 80 % till energi från vinden. Om hastigheten på vinden skulle dubblas, då åttadubblas uttaget av energi från vinden.

När det blåser över 15 sekundmeter klarar inte vindkraftverken att tillgodose all rörelseenergin från vinden, utan bara en liten del av den. Skulle det blåsa över 25 sekundmeter måste vindkraftverket stå still för att inte slitas ut för hårt eller för att det inte ska gå sönder. Detta sker automatiskt i kraftverken.

Eftersom styrkan på vinden ökar ju högre upp i luften som man kommer, placeras turbinen med sina blad i över 100 meter och upp till 150 m höga pelare. Ett vindkraftverk har en rotordiameter på 100 meter och den totala effekten från ett verk ligger på 20MW. Under ett år kan ett vindkraftverk producera 57 GWh vilket motsvarar el till drygt 2 000 eluppvärmda villor!