Vi kommer erbjuda vår läsare att kunna få mer information om de vilda djuren i Skellefteå. Vilka djurarter det finns på ställen där vi räknar med att de ska finnas men också på ställen där vi minst anar det.

Vilda djur har alltid vara ett stor intresse för oss människor. Dels för att studera dem, men också för att jaga vissa av dessa djurarter för att kunna fylla på matförrådet och använda pälsar och ben till nyttoföremål.

Något som är mycket viktigt för oss alla och speciellt för den framtida generationer är miljön. Därför är det noga med att tänka på vad vi kan göra för att kunna stopp miljöförstöringar och förhindra att dessa sprider sig.

Energi är vi alla beroende av i dagens samhälle. Vilket gör att ett miljötänk blir extra viktigt att tänka på. Därför finns det chansen att kunna ta del av vår information om både vind- och vattenkraftverk som vi i Sverige är mycket duktiga på. Speciellt i norra Sverige där vattenkraftverk har funnits i över 100 år på ett eller annat sätt.

Att använda sig av vatten eller vind för att skapa energi är bra för miljön. Något som är viktigt i dessa sammanhang, är att tänka på miljön runt omkring dessa verk och att de inte påverkar djur, växter eller oss människor.

Därför läggs det extra stor vikt på miljön när ett nytt kraftverk ska byggas. Uppkommer det problem som innebär att växter och djur påverkas ska dessa lösas innan. Som till exempel vandringsleder för fiskar.

Miljö och natur är något vi alla ska vara rädda om!